ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Γεννήθηκα στὴν Ἀθήνα τὸ 1967. Σπούδασα φιλοσοφία, ἀγγλικὴ λογοτεχνία καὶ ἐφαρμοσμένη γλωσσολογία. Ζῶ στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας μὲ τὸν σύντροφό μου καὶ τοὺς γάτους μας. Ἐργάζομαι σὲ ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις ἀπὸ τὸ 1986 σὲ τομέα ἐντελῶς ἄσχετο μὲ τὴ λογοτεχνία. Ὑπὸ τὴν ἐπαγγελματική μου ἰδιότητα ἔχω ἐκδώσει εἴκοσι βιβλία μὴ λογοτεχνικοῦ περιεχομένου στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα.

Τὰ σχετικὰ μὲ τὴ λογοτεχνία ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἐξέθεσα λογοτεχνικά, ἢ ἔστω λογοτεχνίζοντα, γραπτά μου σὲ δημόσια θέα ἦταν τὸ 2004, σὲ ἕνα ἀνενεργὸ πιὰ προσωπικὸ ἱστολόγιο. Τὸ πρῶτο ἐκεῖνο ἱστολόγιο διαδέχθηκαν τὸ 2006 τὰ μοῦτρα τοῦ George Le Nonce, τὰ ὀποῖα στεγάζονται πλέον στὴν διεύθυνση georgelenonce.com. Στὰ μοῦτρα τοῦ George Le Nonce ἐμφανίζονται στὰ δώδεκα αὐτὰ χρόνια διάφορες κειμενικὲς μορφές (π.χ. ποιήματα, πεζοποιήματα, θεατρικὰ κείμενα, ψευδοδοκιμιακὰ κείμενα, μικροδιηγήματα), πότε αὐτοτελῶς, πότε ἀνάμικτα, σὲ συνδυασμὸ μὲ μουσικὴ καὶ μὲ φωτογραφίες ἀλιευμένες συνήθως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο.

Τὴν ἀπόφαση νὰ ἐπιχειρήσω νὰ ἐκτεθῶ καὶ στὸν mainstream λογοτεχνικὸ χῶρο τὴν πῆρα τὸ 2012, ὁπότε δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Ποιητικὴ τὸ ποίημά μου “Στιγμιότυπα μὲ νεκρὲς ποιήτριες”.

Τὴν διετία 2012-2013 ἀνῆκα στὴ συντακτικὴ ὁμάδα τοῦ περιοδικοῦ Unfollow, στὸ ὁποῖο διατηροῦσα μηναία στήλη (κυρίως) πολιτικοῦ σχολιασμοῦ μὲ τίτλο Ἐρωτοπραξίες.

Τὸ 2013 συμμετεῖχα στὴν performance le je de l’énoncé ὡς μέλος τῆς ὁμάδας séance, μὲ κείμενα, ἀλλὰ καὶ εμφανιζόμενος ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ αὐτοδιαχειριζόμενου θεάτρου Ἐμπρός, ὅπου ἐπίσης ἀνέλαβα καθήκοντα μαστρωποῦ στὸ prostibulo poetico τῆς κολλεκτίβας Ὁμόνοια.

Ποιήματα, video καὶ φωτογραφίες παρουσίασα ἐπίσης στὸ ἐργαστήριο Ἀξία στὴν τέταρτη μπιενάλε τῆς Ἀθήνας, στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν.

Τὸ 2015 συμμετεῖχα στὸ ντοκυμανταὶρ τῆς Πάολας Ρεβενιώτη «Καλιαρντά».

Ἀπὸ τὸ 2015 ὣς τὸ 2016 διατηροῦσα ἑβδομαδιαία ἐκπομπὴ μὲ ποίηση καὶ μουσικὴ στὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ clipart radio. Τὴν δεύτερη χρονιὰ τῆς ἐκπομπῆς τὴν ἀφιέρωσα σὲ συνεντεύξεις μὲ σύγχρονους ποιητὲς καὶ ποιήτριες.

Τὴ διετία 2016-2017 διατηροῦσα ἐπίσης ἑβδομαδιαία στήλη περὶ τῆς ποίησης στὴ διαδικτυακὴ bibliotheque.gr. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ κείμενα ἐκεῖνα ἔχουν πλέον συλλεχθεῖ στὸν παρόντα ἱστότοπο.

Ποιήματά μου ἔχουν δημοσιευθεῖ στὰ περιοδικὰ Στάχτες, Ποιητική, Bibliothèque, Unfollow, Fagazine, Ποιητικά, Θράκα, Ποιεῖν, καὶ Athens Review of Books.

Μετάφρασεις ποιημάτων τοῦ Andrew Mcmillan καὶ τῆς Anne Carson ἔχω δημοσιεύσει στὴ διαδικτυακὴ bibliothèque, ἐνῶ ἄλλες, λίγες,  μεταφράσεις μου (Plath, Armantrout, Glück, Larkin, Ashbery, Celan, Κασσιανή, Σαπφὼ) ἔχουν δημοσιευθεῖ στὰ μοῦτρα τοῦ George Le Nonce.

 

Ἔχουν ἐκδοθεῖ τρία ποιητικὰ βιβλία μου:

Τὸ ἑπόμενο ποιητικὸ βιβλίο μου, μὲ τίτλο Ἑρπετό, ἐλπίζω ὅτι θὰ ἐκδοθεῖ τὸ 2019.